12 Φεβρουαρίου 1502, το τέλος μιας παράδοσης

Πριν παραδώσει τα κλειδιά της Αλάμπρας στους Καθολικούς Βασιλείς, ο Αμπού Αμπνταλλάχ Μουχάμμαντ ΙΒ΄ (ο Μποαμπντίλ των χριστιανών), τελευταίος Νασρίδης εμίρης της Γρανάδας, είχε τουλάχιστον προσπαθήσει να διαφυλάξει τα δικαιώματα των ομόθρησκων υπηκόων του. Πράγματι, με τη Συνθήκη της Γρανάδας (25 Νοεμβρίου 1491), ο Φερδινάνδος κι η Ισαβέλλα δεσμεύθηκαν να σεβαστούν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και κυρίως τη θρησκευτική ελευθερία των μουσουλμάνων του εμιράτου.

Οι υποσχέσεις δεν επρόκειτο να τηρηθούν για πολύ. Με πρόφαση κάποιες εξεγέρσεις μουσουλμάνων που είχαν σημειωθεί το 1499-1500, το βασιλικό ζεύγος έκρινε ότι οι όροι της Συνθήκης ήταν πλέον άκυροι. Με το διάταγμα που εξέδωσαν στις 12 Φεβρουαρίου 1502 έθεταν στους μουσουλμάνους υπηκόους τους το πιο σκληρό δίλημμα: να αποκηρύξουν την πίστη τους, ασπαζόμενοι τον χριστιανισμό, ή να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές εστίες τους και να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς προς το Μαγκρέμπ. Από την εποχή των μουδέχαρες, δηλαδή των μουσουλμάνων που ζούσαν υπό χριστιανική κυριαρχία, η Ισπανία περνούσε απότομα σ’ αυτήν των μορίσκος, των βίαια εκχριστιανισμένων μουσουλμάνων.

Παρά τον εκχριστιανισμό, ο ζυγός γίνετα ολοένα και επαχθέστερος. Το 1569 οι μορίσκος εξεγείρονται κατά της χριστιανικής εξουσίας. Πολλοί καταφεύγουν στα Αλπουχάρρας και συνεχίζουν από εκεί τον ένοπλο αγώνα. Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί το 1609, όταν με βασιλική διαταγή θα εκτοπιστούν από την Ισπανία όλοι οι εκχριστιανισμένοι μουσουλμανικής καταγωγής. Τέλος μιας ιστορίας εννέα αιώνων.

Είχε βέβαια προηγηθεί ο διωγμός των Εβραίων της Ισπανίας, με το διαβόητο διάταγμα της Αλάμπρας (31 Μαρτίου 1492) και οι συνεχείς διώξεις όσων από αυτούς αναγκάστηκαν να εκχριστιανιστούν και, ως κονβέρσος ή μαρράνος, να βρεθούν στο στόχαστρο της Ιεράς Εξέτασης.

Η Ισπανία έχτιζε την αυτοκρατορία της έχοντας διαλύσει το διαπολιτισμικό παρελθόν της.

[Facebook, 11 Φεβρουαρίου 2014]