Η Κυριακή της Μπουβίν

Η 27η Ιουλίου του σωτηρίου έτους 1214 ήταν μια Κυριακή. Αυτή της Μπουβίν. Μιας από της σημαντικότερες μάχες της μεσαιωνικής ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ο Φίλιππος Αύγουστος της Γαλλίας συνέτριβε τα συμμαχικά στρατεύματα του Γερμανού Αυτοκράτορα Όθωνα Δ΄ και του Πλανταγενέτη βασιλιά της Αγγλίας Ιωάννη του Ακτήμονα.

Για τη Γαλλία επρόκειτο για μια νίκη με μεγάλη σημασία στρατιωτική, πολιτική και συμβολική. Η δυναστεία των Καπετιδών έκανε ένα ακόμη μεγάλο βήμα για τη συγκρότηση ενός κράτους με έκταση και σύνορα παραπλήσια της σύγχρονης Γαλλίας, υπό τον έλεγχο της βασιλικής εξουσίας.

Για τον Όθωνα της Βρουνσβίκης τα πράγματα ήταν πολύ απλά. Ουσιαστικά άφηνε στο πεδίο της μάχης το αυτοκρατορικό στέμμα του. Γρήγορα αυτό θα κατέληγε σε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της μεσαιωνικής Ευρώπης, τον Φρειδερίκο Β΄ των Χοχενστάουφεν.

Για τον Ιωάννη τον Ακτήμονα και την Αγγλία του, οι συνέπειες ήταν εξίσου σημαντικές. Ήδη από το 1206, ο Φίλιππος Αύγουστος, με την ιδιότητα του επικυρίαρχου και κάνοντας χρήση του φεουδαλικού δικαίου, είχε αφαιρέσει από τον Ιωάννη τις ηπειρωτικές κτήσεις των οίκου του (Νορμανδία, Βρετάνη, Μαιν, Ανζού, Τουραίν), εκτός από την Ακυιτανία. Η ήττα στη γαλλική Φλάνδρα έδινε τέλος στη διεκδίκηση των εδαφών αυτών και στην αυτοκρατορία που είχαν επιχειρήσει να συγκροτήσουν οι Πλανταγενέτες. Το βασίλειό τους, έστω και γεωγραφικά, αποκτά τον βρετανικό χαρακτήρα του. Κι έπειτα, η ήττα καθιστά τον Ιωάννη ευάλωτο στις διεκδικήσεις των φεουδαρχών του. Η Μάγκνα Κάρτα θα ακολουθήσει την επόμενη χρονιά.

Για περισσότερα υπάρχει το εξαιρετικό (και σύντομο) βιβλίο του μεγάλου Ζωρζ Ντυμπύ [«Le dimanche de Bouvines (27 juillet 1214)», σειρά «Trente journées qui ont fait la France», εκδ. Gallimard 1973, και σειρά Folio histoire, 1985].

[Δημοσιεύθηκε στο Facebook, στις 26 Ιουλίου 2013]