Εξ όνυχος τον λέοντα;

Hoet The Blasphemer Stoned

Διαβάζω το τελευταίο άρθρο της Σ. Τριανταφύλλου. Ως συνήθως, δεν επιθυμώ να εξετάσω επί της ουσίας την τοποθέτηση της αρθρογράφου. Ως συνήθως, επίσης, δεν μου αρέσουν οι ανακρίβειες. Διαβάζουμε λοιπόν, άνευ περαιτέρω διευκρινίσεων, ότι «η βλασφημία έπαψε να είναι κολάσιμη πράξη ήδη από το 1792». Παγκοσμίως, άραγε; Στον Δυτικό Κόσμο, γενικώς και άνευ εξαιρέσεως; Πάντως όχι στην Ελλάδα της υπόθεσης του «γέροντος Παστίτσιου» και των άρθρων 198 και 199 ΠΚ, περί κακόβουλης βλασφημίας και καθυβρίσεως θρησκευμάτων. Η παρατιθέμενη χρονολογία μας οδηγεί στη Γαλλία της Επανάστασης. Και πράγματι τα άρθρα 10 και 11 της Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, του 1789 (και όχι βέβαια του 1792), περί ελευθερίας γνώμης και συνειδήσεως και περί ελευθερίας του Τύπου καταργούν τον ποινικώς κολάσιμο χαρακτήρα της βλασφημίας, εφόσον δεν έχει καταχρηστικό χαρακτήρα και δεν διαταράσσει τη δημόσια τάξη. Δεν πρόκειται επομένως για πλήρη κατάργηση κι άλλωστε το ποινικό αδίκημα της βλασφημίας επιστρέφει στο γαλλικό δίκαιο το 1814. Η τελική κατάργησή του ανάγεται στο 1881 και τον νόμο περί ελευθερίας του Τύπου. Εμμέσως, το αδίκημα της βλασφημίας επιβιώνει, πάντως, εφόσον συνιστά δυσφήμηση θρησκευτικής οργάνωσης, παρακίνηση στη διάπραξη εγκλήματος ή εν γένει αξιόποινης πράξης ή εφόσον διεγείρει τους πολίτες σε εχθροπάθεια για θρησκευτικούς λόγους.

Τέλος, ακόμη και σήμερα, εν έτει 2013, το ποινικό αδίκημα της βλασφημίας συνεχίζει να υφίσταται σε τμήμα της γαλλικής επικράτειας. Γιατί; Μικρή ιστορική αναδρομή: πιστεύετε ότι στη Γαλλία υπάρχει διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας από την Επανάσταση και μετά; Λάθος! Ο γαλλικός νόμος περί «Διαχωρισμού Εκκλησιών και κράτους» θεσπίσθηκε μόλις το 1905, όταν δηλαδή η Αλσατία και ένα μέρος της Λωρραίνης (ο νομός του Μοζέλλα) ανήκαν στη Γερμανία. Η ανάκτηση των δύο γερμανοκρατούμενων περιοχών, το 1918, συνοδεύτηκε από διατήρηση του συνόλου της τότε ισχύουσας (γερμανικής) νομοθεσίας που αφορούσε με οποιονδήποτε τρόπο τα θρησκεύματα. Διατηρήθηκε, έτσι σε ισχύ και το τότε άρθρο 166 του γερμανικού ποινικού κώδικα που τιμωρούσε ποινικώς τη βλασφημία!

Κατά τα λοιπά, και πέραν της Γαλλίας και της Ελλάδας, η βλασφημία τιμωρείται ποινικώς σε χώρες όπως η Γερμανία, η Δανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία

Θα μου πείτε ότι είμαι σχολαστικός… Πιθανότατα. Τέτοιες «λεπτομέρειες», όμως, μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα τη σύνθετη και περίπλοκη φύση των ανθρώπινων κοινωνιών.

Πώς το είχε πει κάποιος; Για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια απλή λύση. Σχεδόν πάντα είναι εσφαλμένη!  😉

[Δημοσιεύθηκε στο Facebook, στις 9 Ιανουαρίου 2013]